درآمدزایی

به جنبش درآمدزایی خانگی خوش آمدید

درآمدزایی از معاملات

این گونه با هم پیمان می بندیم

تا چه زمان اجازه بدهیم دیگران برای ما تصمیم گیری کنند  ؟

                      داشتن ذهنی پاک و بدون استرس و مشکلات کاری یک قدرت است !

بدرستی میدانید در ایران چند نفر انسان (جوان) پر انرژی بیکار هستند ! مهم آن انرژیست که به هدر می رود همان انرژی که میشود ازش بهتر استفاده کرد ؛ ما با این قدرت و انرژی میتوانیم دنیا را تغییر بدیم چه برسه به تغییر کشور عزیزمان و یا حتی زندگی شخصیمان . ما با هم پیشرفت خواهیم کرد خوشبختانه دولت کنونی از ما حمایت می کند چون می خواهد اشتغال زایی میسر شود و وضعیت زندگی همه ما بهبود یابد . ما در این مکان فقط از ثروت ، درآمد زایی و وضعیت خوب مالی سخن نمی گوییم ما راه آن را به هم نشان می دهیم همگی ما جویای دانش هستیم ! پروسه درآمدزایی و رساندن آن به دارایی بستر می خواهد که خود آن را میسازیم . در آخرهمگی به ما خواهند پیوست حتی سرمایه داران نیز دنبال افرادی کاری و کاردان و کاربلد هستند و خواهان افزایش سرمایه شان اند ؛ چرا نتوانیم در این مسیر آنها را وارد کرده و همگی پیروز شویم ! ابتدا باید در آزمون بزرگ زندگیمان سر بلند شویم و به خودمان ثابت کنیم که میتوانیم و انجام داده ایم و در آن هنگام است که به دیگران اثبات خواهد شد تواناییمان !

ابتدا این شرط را باید رعایت کنیم : هرکس هر آنچه آموخت به دیگران یاد دهد در مسیر پیشرفت به هم کمک میکنیم سهم همه ما از مادیات در سرنوشتمان گذارده شده نگران نباشیم . در مقطع کنونی لازم است بدانیم که اصول چیست ! و طبق اصول پیش می رویم تا به پایان کار برسیم ( بدون برنامه ریزی ، بدون هدف مشخص ، بدون دنبال کردن اصول کاری و اعتقادی درست ، بدون پشتکار و باور به موفقیت به نتیجه نمی رسیم )

درآمد و درآمدزایی

در حال حاضر هر کس تا یک حدی اطلاعات دارد پیشنهاد میکنیم از ابتدا شروع کنید وگر نه هر مطلب و مرحله جداست می توانید از آن مرحله شروع کنید :

مرحله اول

هر کس امور زندگی را تا به حال گذرانده و میگذراند پس میتواند با کمی دقت و برنامه ریزی در زندگی خود ، از مرحله توان مالی و تصمیم گیری  به مرحله بعد برود . این مرحله خیلی مهم است و می بایست تصمیمی مصمم با ارادهای فولادی داشت …

مرحله دوم

پس از مصمم شدن برای اینکه از وقت استفاده مفید کنیم باید به استعداد خود مراجعه و طبق علاقه و کار بلد بودن بخواهید شروع به  کار   برای خود در خانه یا هر مکانی بکنید .

مرحله سوم

این مرحله خیلی حساس است چرا که در این مرحله باید بتوانید از کار انجام داده بهره ببرید و به سر انجام آن یعنی فروش و درآمدزایی برسید ما سایت دارندگان را به شما پیشنهاد می کنیم با سالی ۱۰۰۰ تومان ، یک سال برای خود تبلیغ و فروش داشته باشید بی آنکه با کسی سودش را تقسیم کنید .

مرحله چهارم

در این مرحله باید حساب کتاب مالی انجام دهید که آیا سود داشتم یا نه (سود کم هم پیروزیس تا به حال این سود را نداشتید اما این پول فقط متعلغ به خودتان است ) در این مرحله تصمیم به ادامه خواهید گرفت و گرنه به شما خواهیم گفت مشکل از کجاست اما فقط خودتان میتوانید بر مشکل چیره شوید .

مرحله پنجم

مدیریت مالی  این مرحله خطر ناکی است چون همه فکر می کنند موفق شده و کار تمام است وگر نه ساده ترین مرحله است این دانش را به شما خواهیم داد به طور کامل و موفقیت آمیز . امید است که همگی از این مرحله با پیروزی خارج شویم .

مرحله ششم

پشتکار و باور به موفقیت  در این مرحله شما یک کار فرما ( هر چند کسب وکارتان کوچک باشد ) هستید ! پس باید یاد بگیرید چگونه کارتان را کنترل کنید نه این که نا امید شوید 

مرحله هفتم

مدیریت کسب و کار  چگونه باید با کارکنان و وضعیتها کنار آمد تجربه نداشتن موجب بروز اشکالات می شود .

مرحله هشتم

ارتقا کار و بازاریابی   در این مرحله شما یک گام دیگر در جهت استقلال مالی و هوش مالی برخواهید داشت ! بزرگ شدن نزدیک است اما این مرحله نیاز به علم و دانش و تجربه دارد نبایید مغرور شده و بیگدار به آب بزنید .

مرحله نهم

در صورت موفقیت این مرحله را وعده ما بدانید ! حال شما موفق بوده و در این مرحله به اثبات دیگران هم رسیده اید ! می توانید سرمایه داران یا شرکا را کنار خود داشته باشید یا از کمک های دولت استفاده کنید ! هر  چند وام گرفتن را توصیه نمی کنیم اما این درست است که وام یک پس انداز اجباریست .

مرحله دهم و آخر

دنبال پیشرفت و سود آوری بیشتر باشید . ثروتمندی و حفظ ثروت  هنر و علم می خواهد خلاق باشید و به دنبال ایده های نو باشید .

در پایان :

در این سایت ، ما ایده های ناب را با هم به اشترک میگذاریم . ایده ای که ما نمی توانیم انجامش دهیم شاید شروعی برای یک فرد دیگر باشد و موفقیت همه یک نتیجه دارد :

بهبود اقتصاد = امنیت بیشتر = کشوری موفق = زندگی بهتر در ایران عزیزمان .

                                          سیاست ما در این جنبش اقتصادی 

هر کاری که کسی انجامش داده ما هم میتوانیم انجامش دهیم .

                هر کاری که دیگران نمی توانند انجامش دهند ما باید انجامش بدیم .