درباره ما

جنبش درآمدزایی همگانی 

جنبش درآمدزایی همگانی

با امید به یزدان در جهت خدمت به تمام هموطنان بر آن شدیم  تا اینگونه ، هر آن کس که خود را لایق مهر پروردگار بداند را در مسیر بهبود زندگیش یاری رسانیم . در این مکان ( پرتال جنبش درآمدزایی همگانی ) لازم دیدیم که آموزشی در جهت استفاده از پرتال دارندگان را نیز قرار دهیم تا هر آنکس که می تواند کاری انجام دهد نگران تبلیغات برای کسب و کار خود نباشد استفاده از این پرتال رایگان بوده و در جهت خدمت به مردم گام بر می دارد . بدیهیست از استادان ارجمند در جهت کمک برای خدمت به مردم بزرگ ایران استفاده کرده و میکنیم . همانگونه که درست است ما نیز از انتقادات و پیشنهادات استفاده کرده و نیازمند  بهبود عملکرد تارنما مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم . صفحه تماس با ما برای پیشنهادات ، انتقادات ، همکاری و استفاده از دانش ایشان ساخته شده و مشتاقانه پذیرای همفکری شما هستیم .