مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

مدیریت در دانشگاه ها برای سالها به افراد و با گذراندن واحدها و ساعتها ، تدریس می شود و نمی شود آنرا در صفحه یا کتاب جای داد اما میتوان مطالب مهم را نوشت ، کمی باز کرد و توضیح داد و ما پیوسته این صفحه را با کمک اساتید توسعه خواهیم داد !

حال که کسب و کار تان را توسعه داده اید و حجم کار زیاد شده می بایست از درآمد آن بخشی را برای گرفتن داوطلب جهت انجام برخی از کارها کنار بگذارید (افراد فامیل) از آنجا که بیکاردر بین بستگان پیدا می شود و هر کس فکر جور کردن روزیست می توانید به آنها در قبال انجام چند کار کوچک و دست و پا گیر ، پرداختیِ جزئی داشته باشید و آنها را به داوطلبی در جهت همکاری سوق دهید و به آنها بگویید که در آینده و بهتر شدن کسب و کار آنها را با حقوق اداره کار استخدام خواهید کرد به هر حال آنها به شما بهتر از غریبه ها کمک می دهند و قابل اعتماد ترند  آنها را از لحاظ معنوی و احساسی درگیر کنید که حس کنند کار مال خودشان است و نهایت تلاش را برای انجام هر چه بهتر داشته باشند .

شرکت ما طی تقریباً بیست سال فعالیت مستمر در پروژه های مختلف با قومیتهای مختلف و انواع کارگر ، کارمند ، کاردان (تکنسین) و مهندس برخورد داشته و میدانیم سر و کله زدن با کارگر کم سواد و کارمندِ از زیر کار در رو چگونه است به ما اعتماد کنید .

سعی کنید کماکان به طور شبانه روز برای کسب و کار تان تلاش کنید و به موفقیت آن فکر کنید که چطور می توان کسب و کار را به موفقیت بیشتر رساند ! این سوال را همیشه از خود بپرسید جوابش به شما الهام خواهد شد و شما راه پیش رفت را پیدا می کنید حالا که داوطلب کار با نهایت انگیزه را در اختیار دارید خودتان نباید آرام بنشینید کارهای دیگر را که مدام در حال اضافه شدن هستند را انجام دهید

مثال : ( گرفتن سفارش یا تحویل کالا ) را به دیگری بسپارید و خود بدنبال مکانی باشید که بزرگتر و یا در محله ای دیگر است گروهی آنجا بر قرار کنید و مشکلات را حل کنید .

سعی کنید به افراد آموزشهای لازم کار خود را بدهید و جدی باشید ؛ مسئولیت پذیری را در افراد یا پرسنل تان رواج دهید و از آنها کار بخواهید اگر بیکار آنها را دیدید آنها را جای دیگر مشغول کنید . اینها باور درست ، در زمینه کارفرمایی و ایجاد کار است  :  کسی که پول بی زحمت در نمی آورد پس ما به آنها هم پول مفت (رایگان) نمی دهیم باید کار کرد اینجا شرکت دولتی که نیست که دولت …. کرده وظیفه اش اینه که پول بدهد و آسایش بدهد ! نه اینجا همه باید کار کنند دکتر و مهندس و کارگر هم نداریم پول می خواهید  باید کار کنید  بیشتر از کارفرما یا صاحب کاران که نیستند که دارند شبانه روز  تلاش می کنند آنها هم باید زحمت بکشند و افراد ناراضی جایشان را به افراد جویای کار بدهند همه مردم دنبال کار و درآمد زایی هستند . این سیاست شرکت ما نیز هست همان گونه که تمام شرکتهای خصوصی موفق هم در عین گذاشتن احترام به افراد (پرسنل) اینگونه اند .

حین کار در این شکل کسب و کار ها شما نیاز به راننده ای که خریدارهم باشد دارید یا به منشی که حساب کتاب را به خوبی بداند ! شما باید افرادی کنارتان داشته باشید که توان انجام دادن چند کار داشته باشند که در صورت بیکاری آنها و نیاز شما بتوانند آن کار (نیاز) را انجام دهند .

پس از طی کردن ماهها با رویه درست و اخذ تجربه ای مخصوص کسب و کار تان شما در حقیقت یک شرکت ثبت نشده هستید زیرا توان انجام کار یک شرکت را دارید و می بایست بدنبال فرا گیری رویه انجام قوانین کشوری در زمینه  اینجور مسائل همچون : جواز کسب و اخذ کد اقتصادی و حتی ثبت شرکت و همچنین بیمه پرسنل ، مالیات حقوق آنها باشید و در مراحل بعد مالیات و عوارض ارزش افزوده ؛ برای مدیریت اینها نیاز به حساب دار و متخصصان امور دارایی خواهید داشت که استخدام آنها هزینه سنگینی دارد اما این افراد  به صورت موردی برای شرکتهای کوچک نیز کار می کنند . می توان از آنها در صورت نیاز و برای بر نخوردن به مشکل استفاده کرد .

بعد از مدتی شما نیز نیاز به  ارتقا کار و بازاریابی  کارتان خواهید داشت .