پشتکار و باور به موفقیت

پشتکار و باور به موفقیت

آیا می دانید آدم های موفق نان اعتقاداتشان را می خورند ؟؟؟؟

آیا می دانید آدمی که الان هستیم همان آدمی است که دیروز اعتقاد داشتیم که باشیم و بودیم ! فلسفی شد مثال میزنیم

ما در گذشته هیچ وقت فکر اینکه روزی برسد و ما میلیونر باشیم را نداشتیم که نشدیم (با خود میگفتیم مگر ما کی هستیم) !  و اگر داشتیم و روزش هنوز نرسیده روزش را هدف مند میکنیم و باید در جهت رسیدن به آن روز و وضعیت مالی تلاش و پشتکار داشته باشیم .

یک فقیر همیشه فکر بدهکاری ، بدبختی و مقصر دانستن دیگر است چون این را احساس میکند و اعتقاد دارد پس چوب این اعتقاد را می خورد . اما افرادی هم وجود داشتند که روزی این فکر را داشتند و خواستند این فکر را تغییر بدهند و از فقر به ثروت کلان رسیدند آنها استثنا نیستند ! آنها این مسئله را درک کردند و از آن بهره بردند و دیگر به جای چوب اعتقاداتشان نان اعتقاداتشان را خوردند ! مثال ثروتمند یونانی مثال کارل دورانت راه آهن

اعتقادات افراد ثروتمند چه هستند ؟

باید سخت تلاش کنند و خود را از لحاظ مالی و دانشی پیشرفت دهند و صبر ودرنگ پیشه کنند و کارها را با دقت بررسی کنند بهترین تصمیم را بگیرند و همچنین به تصمیم خود ایمان و اعتقاد دارند آنها متخصص پیش بینی هستند مشکلات را پیش بینی میکنند و تمام مدت تمرکز دارند و به تک تک کارهای خودشان باور و اعتقاد دارند که اگر این کارها را به خوبی انجام ندهند موفق نمی شوند به عبارتی راه موفقیت رو در انجام دقیق این کار میداند و فقط مثبت فکر میکنند (جمله مثبت به کار میبرند و…) تمام فکر و ذکر آنها ثروت ، سلامتی و رفاه است

هرگز اینگونه نمی بینند یا فکر نمی کنند راه ثروتمند شدن در سختی و مشقت و زجر کشیدن است .

شما باید به فکر رشد کسب کار خود باشید سخت کار کنید ( پشتکار داشته باشید ) این مدت سریع و لذت بخش می گذرد پس از موفقیت شما از مسیری که با کار شبانه روز خود آنرا طی کرده اید لذت میبرید و این شما را برای موفقیتهای بیشتر ترغیب میکند .

وقتی کسب و کارتان را رشد دادید آن هم به واسطه پشتکار و تلاش شبانه روزی وقت آن رسیده تا مدیریت کسب و کار را فرا بگیرید که ما با تجربه تقریباً بیست ساله خود در شرکت پویا انرژی جنوب شما را راهنمایی میکنیم