کار و ایجاد کار

شروع به کار

وقتی تصمیم گرفتید کار ی انجام دهید و کلی وقت و انرژی صرف انجامش کردید دیگر هرگز منصرف نمی شوید . حال زمان آن رسیده تا وارد بخش تحقیق شوید که آن هم عملی و فکریست از خانه خارج شوید بروید و بررسی کنید که چه کسانی زودتر از شما دست به کار شدند آنها چگونه انجامش می دهند یا داده اند آیا میتوانید در آن کار خلاقیت ایجاد کنید با افراد موفق صحبت کنید مشورت کنید اما ایده و کارتان را رو نکنید سعی کنید زیاد در مورد هدفتان صحبت نکنید (مرد عمل یا مرد صحبت ؟؟) .

 بگردید و ببینید چه کسانی از اطرافیانتان این کار را انجام داده و شکست خورده اند ؛ بگذارید از شکتستشان بگویند تا آنگونه شکست نخورید و یک درِ شکست را ببندیم اما نا اُمید نشوید حرفهای دیگران شاید از روی حسادت است و احتمال میدهند ممکن است شما هم بخواهید انجامش بدهید بگونه ای میگویند که شما طرف آن کار نروید یا فکرش را هم نکنید . پس فقط درس بگیرید مگر دیگران چگونه انجامش داده اند ؟  سعی کنید بفهمید آنها دقیقآ چه  کرده اند  از زیر زبانشان بکشید اما رو نکنید که میخواهید آن کار را انجام دهید یک بزرگ دیگر می گوید که من از افراد شکست خورده مشورت می گیرم زیرا آنها واقعاً راه شکست خوردن را بلد هستند چون به اشتباهشان پی برده اند و مشکلی با نشان دادنش  ندارند ( درس عبرت و سرزنش در این مرز بوم را همه به خوبی انجام می دهند ) و من همچون لقمان عمل می کنم ( ادب از که آموختی ؟ از بی ادبان ) شما نیز از آنها درس گرفته و اشتباهات آنها را با فکر کردن به کارشان برای خودتان بگیرید و انجام آن اشتباهات پرهیز کنید . همۀ افراد اینگونه شروع و تحقیق میکنند که موفق می شوند . پس از تحقیق باید خود را آماده انجام کار کنید اگر کاری را میتوانید انجام دهید سعی کنید به بهترین شکل انجامش دهید (تخصصی انجامش دهید) اگر میتوانید سعی کنید برای زمان کوتاهی بروید و فنون آن را کامل یاد بگیرید یا با دقت بیشتری انجامش دهید تا با تجربه به کیفیت لازم برسید . وقتی کاری را راه می اندازید مثل نوزاد ضعیف است و به مراقبت و مواظبت نیاز دارد . نباید انتظار داشت یک نوزاد با اینکه یک انسان است سریع راه برود و سخن بگوید . کار نو پای شما همچون نوزاد است پس از سالها تلاش تازه کودک میشود اما یکی دو سال اول خیلی در معرض آسیب و خطر است پس می بایست به آن زمان دهیم و انتظار نداشته باشیم سریع جوابگو باشد .ابتدا همه کار را خود انجام دهید پس از مدتی نیاز است از اطرافیان یا خانواده نیز کمک بگیرید همگی روز های زیبای کمک به خانواده را در جهت شستشوی قالی یا رب گوجه گیری یا خانه تکانی را در گذشته و شاید کودکی را داریم پس خانواده مان نیز از کمک به ما خوشحال خواهد شد در ضمن دوستان هم هستند که گاهی میتوان روی آنها برای انجام کارهای کوچک حساب کرد وگر نه همۀ کار بر دوش شماست و کار های حساس را به دیگران فعلاً واگذار نکنید که ضرر خواهید کرد . هیچگاه روی انجام کار توسط دیگران حساب نکنید . کار را خودتان باید انجام دید تا به آن تسلط داشته باشید که جلوی ضرر و زیان را بگیرید زیرا دیگران دلشان به حال شما نمی سوزد و گاهی منافع شخصیشان ایجاب میکند که به فکر خودشان باشند . همه کاره خودتان باشید و مراقب نوزادِ درآمد زایِ خود باشید . حال هر کاری که انجام می دهید باید حداقل پول خود و اولیه را به شما بر گرداند پس چگونگی فروش و درآمد زایی اینجاست که مهم می شود .